Du er her

Kontakt

CVR-nr. 37190144

 

Danske Bank Regnr.: 4201  Kontonr. 4300938469

 

Under punkterne Bestyrelse  kan du se hvem, der er ansvarlig for hvad i distriktet, og kontakte vedkommende direkte pr. telefon eller email.

 

Vi har i bestyrelsen besluttet at hver klub i distriktet skal have en kontaktperson i distriktet. Så hvert bestyrelsesmedlem får nogle klubber, at være kontaktperson for.                     

Vi har fordelt os på følgende måde:

Mie: AMR, KRK, TSR, KTR, DSM

Jeanette: ARK, VER,  

Dorthe: BAL, GLK, LØSR, SKØR

Cecilie: BNR, HVR, ISR, VLR.

Henrik: LTR, MAK, SPR,  VÆR

Git: ESP, FUR, GEK, HJOR, VSR,

Inge-Mette: BRF, BSF,  HRK, VEK.

Kristina: EGE, LRK, TPRK

Kontakten kunne f.eks. bruges ifbm. Bestyrelsesskift herunder opdatering af kontaktpersoner i klubben, samt rettelse af mailadresser etc., info om distrikts bestyrelsesmøder, så vi er sikre på at indkaldelsens bliver læst.

Distriktsbestyrelsen står til rådighed med personlig kontakt.

 

Hvis du i særlige tilfælde har brug for at kontakte samtlige bestyrelsesmedlemmer og funktionsansvarlige kan du gøre det HER