Du er her

Distriktrådsmøde 11.09.2018 Hvidovre-Avedøre Rideklub

Referat fra distriktsrådsmøde den 11.september i HVR.

Tilstede: GLK, HJOR, HRK, HVR, ISR, KRK, SIV, SKØR, SPR, VEK, VEK.

Ikke tilstede: ARK, AMR, BAL, BNR, BRF, BSF, DSM, EGE, ESP, FUR, GEK, HØS, KTR, LRK, LTR, LØSR, MAK, SBGR, SPIP, TPKP, TSR, VSR, VÆR.

Dagsorden:

1.       Nyt fra Distriktet

2.       Nyt fra DRF.

3.       Stævnekoordinering.

4.       Kombi-mesterskab

Forslag til ændring af sværhedsgraden LA2 og LB* for hest og LB1 og LB* for pony.

5.       TREC:

Mgl. Starter i klasserne/distriktsmesterskabet. Er det for nemt/svært.

6.       Tidtagning

7.       Indkomne forslag fra klubberne

8.       Evt.

 

Ad 1+2

Nyt referat fra Bestyrelsesmøde i DRF ligger på nettet.

Der arbejdes videre med uddannelses undersøgelsen

Repræsentantskabsmøde den 6.april 2019 i Korsør.

28. september er der møde i DRF for breddesport.

Strategispor, det er svært at rekrutterer + fastholde frivillige hjælpere, det gælder i hele landet.

Formandsgruppe møde den 30 september, her vil bl.a. blive talt om stævnestruktur, der trænger til en justering. Er der nogen der har gode ideer til det, så skriv endelig en mail til Git eller Henrik.

Generalforsamling bliver afholdt den 26.februar 2019 i SIV.

Ad 3

Der er stævnekoordinerende møde til november, man kæmper for at få lagt mødet tidligere.

Deadline for ansøgning af C-stævner er 15.november og for D-stævner er det 30.november.

Aflysning af stævner skal meddeles distriktet både ved C og D-stævner.

Ad 4

Alle er enige om, at det er en rigtig god ide, med de kombinerede mesterskaber, dog kunne man godt ønske sig at se lidt flere ponyer.

Ad 5

Distriktet holder fast i, at der skal være min. 3 ekvipager/hold til et mesterskab.

Ad 6

Distriktet har to tidstagningsanlæg. Et 30 år gammelt ALGE anlæg og et Italiensk Microgate anlæg, der er lidt sværere at programmere, så derfor koster det 200,00 kr. mindre at leje det.

Der har været en episode, hvor ALGE anlægget har været lejet ud til  en rideklub og kommet tilbage i en mildest talt fuldstændig ubrugelig udgave. Ledninger manglede og andre ledninger var revet itu. Man skal tænke på at reservedele til anlægget skal bestilles i Østrig, så det er meget vigtigt, at alle passer på det og aflevere det præcis, som man gerne selv vil modtage det, altså klar til brug.

HUSK, at sige FRA hvis du og/eller din klub modtager et splittet anlæg.

Ad 7

Ingen

Ad 8

·         Iflg. DRF behøver klubberne ikke tage hensyn til persondataforordningen, når vi taler billeder på nettet.

   Vær dog lydhør overfor dem der ikke vil have deres billede på nettet.

·         Man skal regne med mindst 1 uges tid til at få godkendt propositioner i distriktet. Går der mere end en uges tid, så er man velkommen til at      skrive igen eller ringe eller SMS.

 

·         NATURSPOR er lokale råd, der bl.a. tager sig af ridning i naturen (ridespor). Hermed en opfordring til alle medlemmer om at deltage i de        lokale råd.

 

·         Vestskoven og GLK har et rigtigt godt samarbejde, spørg endelig skovfolket, de stiller endda materialer til rådighed, hvis klubben kan stille      evt. hjælpere.

 

·         Midler kan søges i DIF til materiel, ansøgning sendes til foreningspuljen.

 

 

Ref. Mie

Dato: 
tir, 09/11/2018