Du er her

Klub-Frivilligheds Pris

 

Distrikt 1

Dansk Ride Forbund

 

 

Klubpris & Frivillighedspris

 

Årets Frivillighedspris

Prisen blev første gang uddelt ved Distrikt 1’s Årsmøde i 2020.

Klubbestyrelser i klubber under Distrikt 1, samt Distrikt 1’s bestyrelse kan indstille enkeltpersoner til at modtage ”Distrikt 1’s Frivillighedspris”.

For at kunne blive indstillet til prisen, skal personen have ydet en stor frivillig indsats i én eller flere klubber under Distrikt 1 i mindst det seneste år.

En person vil kun kunne modtage ”Distrikt 1’s Frivillighedspris” én gang.

Distrikt 1’s bestyrelse afgør hvert år, om prisen uddeles, såfremt mindst en af de indstillede personer anses som værende kvalificeret til at modtage prisen.

Med prisen følger en buket blomster, samt en præmie fra Distrikt 1 med teksten:

Distrikt 1

Frivillighedspris (årstal)

”Prismodtagers navn”

 

Årets klub

Prisen blev første gang uddelt ved Distrikt 1’s Årsmøde i 2021.

Klubbestyrelser i klubber under Distrikt 1, Distrikt 1’s bestyrelse, samt enkeltpersoner der er medlemmer af en klub under Distrikt 1, kan indstille en klub i Distrikt 1 til at modtage ”Distrikt 1’s klubpris”.

For at kunne blive indstillet til prisen, skal klubben have gjort sig positivt bemærket i løbet af mindst det seneste år.

En klub kan modtage ”Distrikt 1’s klubpris” flere gange – dog max én gang i løbet af en 10-års periode.

Distrikt 1’s bestyrelse afgør hvert år, om prisen uddeles, såfremt mindst en af de indstillede klubber anses som værende kvalificeret til at modtage prisen.

Med prisen følger kr. 2.500,-, som overføres til klubbens konto, samt en plaquette fra Distrikt 1 med teksten:

Distrikt 1

Årets Klub (årstal)

”Klubbens navn”

 

D1’s bestyrelse afgør hvert år om priserne uddeles.

 

Oversigt over modtagere af Distrikt 1’s Frivillighedspris samt Klubpris

Årstal

Frivillighedspris

Klubpris

2020

Britha Skov Jensen

Uddeles fra 2021

2021

Maria Juul Rasmussen

Ishøj Sportsrideklub

2022

Jakob Leth

Sportsrideklubben

2023

Henrik Jørgensen

Vallensbæk Rideklub

2024

Michael Ladegaard

Hvidovre-Avedøre Rideklub

2025