Du er her

Stævnekoordinering Distrikt 1, Regler

Stævnekoordinering Distrikt 1, Regler 2022

 

 

 Regler for stævnekoordinering samt afvikling af stævner i Distrikt 1

 

VIGTIGT:

ALLE stævner (inkl. aftenstævner) under B-niveau SKAL ansøges gennem distriktet og koordineres af distriktet.C-klasser ved B-stævner skal være ansøgt og godkendt af distriktet.

 

For arrangører af C-stævner: se endvidere regler for stævnekoordinering i Distrikt 1-5 (Sjælland, Lolland, Falster). Disse regler kan ses andetsteds på hjemmesiden eller på D1-5’s stævnekalender, www.staevnekalendersjaelland.dk

 

Tildeling af terminer

Når Dansk Ride Forbund (DRF) har fået datoerne for internationale stævner fra det internationale rideforbund (FEI), kan DRF tildele datoer for lands- og elitestævner (B- og A-stævner). Dette sker som regel i november for den kommende periode fra 1. april til 31. marts.

Herefter kan distrikterne planlægge datoer for distriktsstævner (C-stævner) og det enkelte distrikt for D- og E-stævner.

Distrikt 1-5 fastsætter datoer for C-stævner 2 gange om året.

I januar fastsættes datoer for stævner i april-september.

I maj/juni fastsættes datoer for stævner i oktober-marts.

 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for afvikling af B- og A-stævner: der henvises til DRF.

Ansøgningsfrist for C-stævner i april-september: 15. december

Ansøgningsfrist for D-stævner i april-september: 10. januar

Ansøgningsfrist for C-stævner i oktober-marts: 15. maj.

Ansøgningsfrist for D-stævner i oktober-marts: 15. juni.

 

Ansøgningerne SKAL søges via distriktets hjemmeside.

 

Regioner

Distrikt 1 er delt op i 4 regioner – Nord, Midt, Øst og Vest.

Oversigt over regioner:

Region Nord, 5 klubber.

Klubber: Birkerød Rideforening (BRF), Bregnerødgård Sportsrideklub (BSF), Egene Rideklub (EGE), Holte Rideklub (HRK), og Vedbæk Rideklub (VEK)

 

Region Midt, 10 klubber

Klubber: Exmoor Sportsrideklub (ESP), Furesø Rideklub (FUR), Gentofte Rideklub (GEK), Hjortespring Rideklub (HJOR), Lundtofte Rideklub (LRK), Lyngby-Tårbæk Rideklub (LTR), Mattssons Rideklub (MAK), Sportsrideklubben (SPR), Tattersall Pony Rideklub (TPRK) og Værløse Rideklub (VÆR)

Furesø (FUR) og Hjortespring (HJOR) ligger tæt på Ballerup (BAL) og kan derfor ikke holde stævner samtidig, til trods for at de ligger i forskellige regioner.

 

Region Øst, 5 klubber

Klubber: Amagerland Sportsrideklub (AMR), Dragør-Store Magleby Rideklub (DSM), Kongelundens Rideklub (KRK), Kastrup-Tårnby Rideklub (KTR) og Tømmerup Sportsrideklub (TSR)

 

Region Vest, 12 klubber

Klubber: Albertslund Rideklub (ARK), Ballerup Rideklub (BAL), Brøndby Ny Rideklub (BNR), Glostrup Rideklub (GLK), Hvidovre-Avedøre Rideklub (HVR), Ishøj Sportsrideklub (ISR), Ledøje-Smørum Rideklub (LØSR), Storkøbenhavns Rideklub (SKØR), Sportsrideklubben Vallensbæk (SIV), Vallensbæk Rideklub (VLR), Vestegnens Rideklub (VER), og Vestskovens Rideklub (VSR).

Ballerup (BAL) ligger tæt på Furesø (FUR) og Hjortespring (HJOR) og kan derfor ikke holde stævner samtidig, til trods for at de ligger i forskellige regioner.

 

Stævnefri weekender (bestemmelse fra DRF):

Der afholdes officialsdage den anden weekend i januar og derfor må der ikke lægges stævner denne weekend.

 

Prioritering

C-stævner, hvor der afholdes mesterskaber (Sjællandsmesterskaber og Distriktsmesterskaber) vil blive prioriteret først.

 

D-/E-stævner, hvor der afholdes D1’s regioners mesterskaber (vestegn, amager), cups m.m. (dog ikke klubmesterskaber), vil blive prioriteret først.

Stævner i kun én disciplin / ”rene” stævner (dressur eller spring) vil blive prioriteret frem for stævner for begge discipliner / ”kombi” stævner.

 

For sent ansøgte stævner

Der vil i enkelte tilfælde kunne tildeles stævner i løbet af stævneåret. Stævner der er søgt rettidigt vil dog altid blive prioriteret først.

Ved tildeling af C-stævner modtaget efter ansøgningsfristen SKAL der tages hensyn til andre allerede planlagte A-, B- og C-stævner samt internationale stævner i Distrikt 1-5. Endvidere skal der tages hensyn til allerede planlagte D-stævner i samme region i Distrikt 1.

Ved tildeling af D-/E-stævner modtaget efter ansøgningsfristen SKAL der tages hensyn til andre C-, D- og E-stævner i den pågældende region.

 

Flere stævner på samme termin

Når der afholdes internationale stævner i Distrikt 1 må der ikke afholdes C-, D- og E-stævner i samme disciplin på samme termin i hele Distrikt 1.

Når der afholdes B-stævner i Distrikt 1, må der ikke afholdes C-stævne i samme disciplin i Distrikt 1 på samme termin.

Når der afholdes C-stævner i Distrikt 1, må der ikke afholdes D-/E-stævner i samme disciplin i samme region på samme termin.

Der må max. afholdes ét C-stævne i Distrikt 1 pr. disciplin pr. termin.

Der må max. afholdes ét D-/E-stævne pr. region i hver disciplin på én termin.

 

Godkendelse af propositioner:

Godkendelse af datoer og propositioner for de enkelte klubber foretages af distriktets stævnekoordinatorer. ALLE propositioner sendes pr. mail til godkendelse hos stævnekoordinatorerne på mail: [email protected], inden de tastes ind på GO. Når propositionerne er godkendt på mail indtastes de herefter på DRF’s stævneportal (www.rideforbund.dk) så de er godkendte og dermed åbne for tilmeldinger senest 21 dage før stævnet, jf fællesbestemmelserne.

 

Det må påregnes, at godkendelse kan tage op til en uge. I ferie-perioder må det forventes, at der kun periodevis kan godkendes propositioner.

 

Alle stævner skal kunne ses med godkendt termin på GO. Interne og E-stævne kan tilmeldes uden om GO.

 

Det anbefales at datoer indtastes i god tid. Man kan sagtens indtaste alle stævnedatoer på én gang i starten af året, og få godkendt alle datoer samtidig.

Propositioner til C-stævner skal indeholde navnet på stævnets TD, for at propositionerne kan godkendes (både de pr. mail fremsendte og de på GO indtastede propositioner).

 

Teknisk delegeret (TD)
Ifølge DRF reglement skal der være tilknyttet en TD ved C-stævner. TD og øvrige officials findes på GO (www.rideforbund.dk). Ved C-stævner, er det den arrangerende klub, der skal skaffe en TD til stævnet.

Navn på TD skal fremgå af propositionerne - både pr. mail og på GO.

 

Tidtagningsanlæg

Tidtagningsanlæg skal benyttes ved ALLE C-stævner i springning. Det anbefales at benyttes tidstagningsanlæg ved alle mesterskaber i springning ved D-stævner. Se regler for booking af tidtagningsanlæg på distriktets hjemmeside: https://www.d1-drf.dk/klubinfo/bookingtidtagning

 

 

Mesterskaber

Vær opmærksom på at reglerne for distriktsmesterskaberne bliver opdateret hvert år. De opdaterede regler ligger på distriktets hjemmeside. Hvis man er tvivl om reglerne, kontaktes stævnekoordinatoren.

 

Doteringer

Ved C-stævner:

-          I dressur er det valgfrit, om der gives doteringer.

-          I springning gives der doteringer jf springreglementet. LC er en klubklasse og dermed uden dotering.

Ved D-, E- og interne stævner.:

Der må ikke uddeles doteringer (kontanter / checks m. m) ved D-, E- og interne stævner. Der må dog gerne uddeles gavekort.

 

Opdateret 2022.03.15