Du er her

Stævnekoordinering Distrikt 1, Regler

 

 

 Regler for stævnekoordinering samt afvikling af stævner i Distrikt 1

Vedtaget på distriktsrådsmøde d. 26. november 2014

 

VIGTIGT:

ALLE stævner (inkl. aftenstævner) SKAL ansøges gennem distriktet og koordineres af distriktet.

 

For arrangører af C-stævner: se endvidere regler for stævnekoordinering i Distrikt 1-5 (Sjælland, Lolland, Falster). Disse regler kan ses andetsteds på hjemmesiden.

 

Tildeling af terminer

Når Dansk Ride Forbund (DRF) har fået datoerne for internationale stævner fra det internationale rideforbund (FEI), kan DRF planlægge datoer for afvikling af lands- og elitestævner (B- og A-stævner). Dette sker som regel i november for den kommende periode fra 1. april til 31. marts.

Herefter kan distrikterne planlægge datoer for distriktsstævner (C-stævner).

Distrikt 1-5 fastsætter datoer for C-stævner 2 gange om året.

I november/december fastsættes datoer for stævner i april-september.

I maj/juni fastsættes datoer for stævner i oktober-marts.

Når C-stævner er planlagt, kan der planlægges klubstævner (D- og E-stævner).

Det er DRF der står for tildeling af terminer til B- og A-stævner.

Distrikterne står for tildeling af terminer til C-, D- og E-stævner.

 

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for afvikling af B- og A-stævner: der henvises til DRF.

Ansøgningsfrist for C-stævner i april-september: 15. november.

Ansøgningsfrist for D-stævner i april-september: 30. november.

Ansøgningsfrist for C-stævner i oktober-marts: 15. maj.

Ansøgningsfrist for D-stævner i oktober-marts: 30. maj.

 

Ansøgningerne SKAL søges via distriktets hjemmeside.

 

Regioner

Distrikt 1 er delt op i 4 regioner – Nord, Midt, Øst og Vest.

Oversigt over regioner:

Region Nord, 5 klubber.

Klubber: Birkerød Rideforening (BRF), Bregnerødgård Sportsrideklub (BSF), Egene Rideklub (EGE), Holte Rideklub (HRK), og Vedbæk Rideklub (VEK)

 

Region Midt, 10 klubber

Klubber: Exmoor Sportsrideklub (ESP), Furesø Rideklub (FUR), Gentofte Rideklub (GEK), Hjortespring Rideklub (HJOR), Lundtofte Rideklub (LRK), Lyngby-Tårbæk Rideklub (LTR), Mattssons Rideklub (MAK), Sportsrideklubben (SPR), Tattersall Pony Rideklub (TPRK) og Værløse Rideklub (VÆR)

Furesø (FUR) og Hjortespring (HJOR) ligger tæt på Ballerup (BAL) og kan derfor ikke holde stævner samtidig, til trods for at de ligger i forskellige regioner.

 

Region Øst, 5 klubber

Klubber: Amagerland Sportsrideklub (AMR), Dragør-Store Magleby Rideklub (DSM), Kongelundens Rideklub (KRK), Kastrup-Tårnby Rideklub (KTR) og Tømmerup Sportsrideklub (TSR)

 

Region Vest, 12 klubber

Klubber: Albertslund Rideklub (ARK), Ballerup Rideklub (BAL), Brøndby Ny Rideklub (BNR), Glostrup Rideklub (GLK), Hvidovre-Avedøre Rideklub (HVR), Ishøj Sportsrideklub (ISR), Ledøje-Smørum Rideklub (LØSR), Storkøbenhavns Rideklub (SKØR), Sportsrideklubben Vallensbæk (SIV), Vestegnens Rideklub (VER), Vallensbæk Rideklub (VLR) og Vestskovens Rideklub (VSR).

Ballerup (BAL) ligger tæt på Furesø (FUR) og Hjortespring (HJOR) og kan derfor ikke holde stævner samtidig, til trods for at de ligger i forskellige regioner.

 

Stævnefri weekender (bestemmelse fra DRF):

Når der afvikles Senior-DM, World Cup (JBK) og CSIO må der ikke være landsstævne (B-/A-stævne) i samme disciplin på samme termin.

Yderligere må der ikke være distriktsstævner eller klubstævner (C- eller D- stævner) i pågældende distrikt samt nabodistrikter i samme disciplin på samme termin.

 

Prioritering

C-stævner, hvor der afholdes mesterskaber (sjællandsmesterskaber, DRF’s dressur-cup, DRF’s unghestechampionat el.lign.), vil blive prioriteret først.

Stævner i kun én disciplin / ”rene” stævner (dressur eller spring) vil blive prioriteret frem for stævner for begge discipliner / ”kombi” stævner.

Stævner for heste eller ponyer vil blive prioriteret frem for stævner for både heste og ponyer.

 

D-/E-stævner, hvor der afholdes mesterskaber, cups m.m. (dog ikke klubmesterskaber), vil blive prioriteret først.

Stævner i kun én disciplin / ”rene” stævner (dressur eller spring) vil blive prioriteret frem for stævner for begge discipliner / ”kombi” stævner.

 

For sent ansøgte stævner

Der vil i enkelte tilfælde kunne tildeles stævner i løbet af stævneåret. Stævner der er søgt rettidigt vil dog altid blive prioriteret først.

Ved tildeling af C-stævner modtaget efter ansøgningsfristen SKAL der tages hensyn til andre allerede planlagte A-, B- og C-stævner samt internationale stævner i Distrikt 1-5. Endvidere skal der tages hensyn til allerede planlagte D-stævner i samme region i Distrikt 1.

Ved tildeling af D-/E-stævner modtaget efter ansøgningsfristen SKAL der tages hensyn til andre C-, D- og E-stævner i den pågældende region.

 

Flere stævner på samme termin

Når der afholdes internationale stævner i Distrikt 1 må der ikke afholdes C-, D- og E-stævner i samme disciplin på samme termin i hele Distrikt 1. Der må endvidere ikke holdes mesterskaber, DRF’s unghestechampionater o. lign. i begge discipliner (dressur og spring) ved hverken C- eller D- stævner på denne termin (dog undtaget klubmesterskaber).

Når der afholdes internationale stævner i Distrikt 1-5 må der ikke afholdes C-stævner i samme disciplin på samme termin i det pågældende distrikt.

Når der afholdes B-stævner i Distrikt 1, må der ikke afholdes C-stævne i samme disciplin i Distrikt 1 på samme termin.

Når der afholdes C-stævner i Distrikt 1, må der ikke afholdes D-/E-stævner i samme disciplin i samme region på samme termin.

Der må max. afholdes ét C-stævne i Distrikt 1 pr. disciplin pr. termin.

Der må max. afholdes ét D-/E-stævne pr. region i hver disciplin på én termin.

For region øst gælder dog, at der generelt max må være ét stævne pr. weekend (uanset niveau).

D-/E-stævner samtidig med C-stævner

Når der afholdes C-stævner i Distrikt 1 må der – som anført ovenfor - ikke afholdes D-/E-stævner i samme disciplin på samme termin i den pågældende region.

Det kan dog tillades, at der holdes D-/E-stævner på samme termin som C-stævner, såfremt flg. overholdes:

Hest, dressur: højeste klasse ved D-/E-stævnet er LA1 – samt sløjfedressur til og med LA6

Hest, spring: højeste klasse ved D-/E-stævnet er LC – samt LB metode B0

Pony, dressur: højeste klasse ved D-/E-stævnet er LB1 – samt sløjfedressur til og med LA2

Pony, spring: højeste klasse ved D-/E-stævnet er LC – samt LB metode B0

 

Godkendelse af propositioner:

Godkendelse af datoer og propositioner for de enkelte klubber foretages af distriktets stævnekoordinatorer. ALLE propositioner sendes pr. mail til godkendelse hos stævnekoordinatorerne på mail: [email protected], inden de tastes ind på GO.

 

Det må påregnes, at godkendelse kan tage op til en uge. I ferie-perioder må det forventes, at der kun periodevis kan godkendes propositioner.

Når propositionerne er godkendt indtastes de herefter på DRF’s stævneportal, DRF GO (http://go.rideforbund.dk), så de er tilgængelige på DRF GO senest ca. 8 uger før stævnet. Det er valgfrit om man opretter D-/E-stævner på DRF GO, men C-stævner skal oprettes der. Ønskes D-/E-stævner offentliggjort på GO, skal de ligeledes være tilgængelige på GO senest ca. 8 uger før stævnet. HUSK at indtaste stævnedatoer og propositioner i god tid.

Det anbefales at datoer indtastes i god tid. Man kan sagtens indtaste alle stævnedatoer på én gang i starten af året, og få godkendt alle datoer samtidig.

Propositioner til C-stævner skal indeholde navnet på stævnets TD, for at propositionerne kan godkendes (både de pr. mail fremsendte og de på GO indtastede propositioner).

 

Ekstra stævner/ledige terminer, der søges efter ansøgningsfristen

I enkelte tilfælde kan stævner søges senere end 2 måneder før, stævnet afvikles. Disse stævner SKAL søges pr. mail vedhæftet propositioner for det ønskede stævne, ligesom den ønskede termin skal ansøges på GO inden mailen sendes, således at terminsansøgningen og godkendelse af propositioner pr mail kan ske samtidigt. Umiddelbart efter godkendelsen af terminen på GO og den samtidige godkendelse af de pr. mail fremsendte propositioner skal propositionerne tastes på GO (max 3 dage efter).

 

Teknisk delegeret (TD)
Ifølge DRF reglement skal der være tilknyttet en TD ved C-stævner. Det er særdeles vigtigt, at der ved mesterskaber er en TD tilstede under alle mesterskabsklasser. Hvis klubben er i tvivl om, hvem der er TD i distriktet, så kontakt stævnekoordinatoren. Det er tilladt at bruge TD’er fra andre distrikter. Ved C-stævner, er det den arrangerende klub, der skal skaffe en TD til stævnet.

Navn på TD skal fremgå af propositionerne - både pr. mail og på GO.

 

Tidtagningsanlæg

Tidtagningsanlæg skal benyttes ved ALLE C-stævner i springning. Det anbefales at benyttes tidstagningsanlæg ved alle mesterskaber i springning ved D-stævner. Tidstagningsanlægget bestilles hos den ansvarlige person i distriktet. Oplysninger findes på distriktets hjemmeside.

Når der benyttes elektronisk tidtagning, SKAL klubben sørge for, at der er en hjælper i dommertårnet, der betjener Tidstagningsanlægget. Det er IKKE dommerens opgave at betjene det.

 

Mesterskaber

Vær opmærksom på at reglerne for distriktsmesterskaberne bliver opdateret hvert år. De opdaterede regler vil ligge på distriktets hjemmeside. Hvis man er tvivl om reglerne, kontaktes stævnekoordina-toren.

Klubberne skal være opmærksomme på reglerne vedr. banedesigner og dommere jvf. DRF’s regler for afholdelse af distriktsmesterskaber.

 

Tidsplan (C-, D- og E-stævner)

Aftenstævner må afholdes på hverdage mandag-torsdag i tidsrummet fra kl. 16-22. Dette gælder både heste og ponyer (dog må sidste pony klasse ikke starte senere end kl. 20.00)

Øvrige stævner må afholdes fredag-søndag (samt på andre ferie- og helligdage, f.eks. påsken) i flg. tidsrum:

Stævnedage der efterfølges af en weekend- eller helligdag, må afvikles i følgende tidsrum:

kl. 8-22 (dog ponyer kl. 8-21, sidste pony klasse må ikke starte senere end kl. 20.00).

 

Stævnedage der efterfølges af en hverdag (dog undtaget torsdag i Kr. Himmelfartsferien, da fredagen regnes som feriedag), må afvikles i følgende tidsrum:

kl. 8-20 (sidste pony klasse må ikke starte senere end kl. 18.00)

 

Doteringer

Ved C-stævner:

-          I dressur er det valgfrit, om der gives doteringer.

-          I springning gives der doteringer i.h.t. DRF’s reglement, pkt. 396,3,1. LC er klubklasser og dermed uden dotering.

Ved D- og E-stævner:

Der må ikke uddeles doteringer (kontanter / checks m. m) ved D- og E-stævner. Der må dog gerne uddeles gavekort.

 

Ved interne stævner hvor det kun er den arrangerende klubs ryttere, der må deltage, samt ved klasser kun åbne for én klub, må der gerne gives doteringer.