Du er her

Regler og vejledning

Opdateret feb.2022

Vejledning og manualer, ses i pdf dokumenter, nederst på siden.

Ansvar i forbindelse med leje af distriktets tidtagningsudstyr

 

Tildeling af tidtagningsudstyr:

Efter endt stævnekoordinering henholdsvis november/december og maj, tildeles alle D1 klubber med A-, B- eller C-stævner et tidtagningsanlæg. Hvis der efter endt stævnekoordinering tillyses stævner, skal klubben kontakte Birgitte på mail [email protected] for at reservere et tidtagningsanlæg. Primæranlæg er det nye Equipe anlæg (i øjeblikket står det som Microgate på hjemmesiden) og hvis der er stævner med distriktsmesterskab eller andet mesterskab, har disse stævner prioritet til Equipe anlægget. Dernæst tildeles ALGE anlægget. Microgateanlægget, der ligesom Equipe anlægget er FEI-godkendt, er indtil anlæggets salg D1s reserveanlæg og tildeles kun efter ønske fra klub til Birgitte, og man skal være opmærksom på, at displayet pt ikke er i drift.

 
Ansvar:

Ved leje af distriktets tidtagningsudstyr accepterer klubben (lejeren) at bære det fulde ansvar for det lejede udstyr, fra udstyret er afhentet indtil det er returneret samme sted eller som aftalt.


Misligholdelse, bortkomst og skade:

Klubben hæfter for enhver skade – herunder bortkomst – såvel forsætlig, uagtsom som hændelig på udstyret i hele låneperioden indtil udstyret er returneret til distriktet, eller andet sted som aftalt.

 

Klubber, der lejer EQUIPE eller ALGE anlægget, skal ligge inde med minimum 30 AA batterier til sendere/modtager – og alle klubber skal huske at slukke sendere/modtager hver aften og efter endt brug.

 

Mangler der dele til anlægget ved aflevering, bestiller distriktet nye dele hos leverandøren og opkræver klubben for de nye dele. Der ligger en indholdsfortegnelse i hvert anlæg. 
Distriktet kan ikke påtage sig erstatningsansvar for følger af force majeure, defekt udstyr eller forkert anvendelse af lejet udstyr, herunder fejlbetjening.

 

Udlevering og aflevering af begge anlæg:

Anlæggene kan efter aftale hentes og afleveres hos Glostrup Rideklub (GLK) på adressen Sortevej 52, 2600 Glostrup.

Tidspunkt for afhentning og aflevering aftales med Jette tlf. 53632858 eller Dorthe tlf. 28355770

 

 

Lejepris per weekend: 2022 er det gratis for D1 klubber mens det for andre koster 1000 kr. per weekend per anlæg.

 

Hvis anlægget ikke afleveres som aftalt opkræves ekstragebyr kr. 500 + km penge for afhentning af anlægget.

 

Bemærk:
Klubber under DRF er via DIF’s kollektive forsikringer dækket af en kollektiv ansvarsforsikring. Men denne forsikring dækker ikke for ting, som klubben har lånt eller lejet.  Denne undtagelse er ikke speciel for Idrættens kollektive ansvarsforsikring men er en helt generel bestemmelse på ansvarsforsikringer.