Du er her

Vestegns Mesterskaberne

 

 

Forside   Vestegns Mesterskabet     Vestegns Championatet   Om Os   Kontakt Os

 

Resultater VM

Regler for

Vestegns Mesterskabet 

 

Vestegnsklubberne har besluttet ved mødet d. 1.11.23,

at Vestegnsmesterskaberne sættes i bero på ubestemt tid.

Vestegns Mesterskaberne (VM)                                                                                            opdateret februar 2023

Vestegnsklubberne er: 

ARK, BAL, BNR, GLK, HVR, ISR, LØSR, SKØR, VLR og VER

 

Vestegns Mesterskaberne er et fælles arrangement på D-stævneniveau.

Vestegns Mesterskaberne afholdes én gang årligt og er åbne for alle Vestegnsklubberne.

Der afholdes mesterskaber i både spring og dressur, for hest og pony, individuelt og hold, og der uddeles en pokal til den mest vindende klub.

VM dressur hest, individuelt

VM spring hest, individuelt

VM dressur pony, individuelt

VM spring pony, individuelt

VM dressur, hold

VM spring, hold

Mest vindende klub, dressur

Mest vindende klub, spring

 

Udelukkelsesperiode:

Alle udelukkelser, der er omtalt i reglerne, gælder kun for resultater opnået i udelukkelsessperioden. Udelukkelsesperioden er indeværende år samt de to foregående år.

I 2019 tæller således resultater opnået fra 1. januar 2017 til 31. december 2019.

I 2020 tæller resultater opnået fra 1. januar 2018 til 31. december 2020.

Osv.

 

Generelle bestemmelser for Vestegnsmesterskaberne (VM)

Nuværende regler for Vestegns Mesterskaberne er gældende fra år 2023 og indtil vestegnsklubberne ændrer reglerne.

- En mesterskabsklasse afholdes kun, såfremt der er minimum 4 ekvipager tilmeldt.

- Holdmesterskabet afholdes kun, såfremt der er minimum 4 hold tilmeldt.

- Holdmesterskabet afvikles den ene dag og individuelle klasser afvikles den anden dag.

- Den arrangerende klub KAN udskrive ”opvarmningsklasser”, der ikke indgår i mesterskaberne; 

  men det er ikke et krav.

- Der uddeles min. 3 rosetter i hver mesterskabsklasse uanset antal starter.

- Alle placerede ekvipager modtager på dagen en speciel VM-roset.

- Dotering i form af gavekort gives til de placerede, antal ifølge DRF’s reglement.

- Vinderen modtager endvidere en staldplaquette.   

  Derudover vil der ved en Vestegnsfest/pokaloverrækkelse blive uddelt pokaler til de placerede 

  ekvipager / hold samt til den mest vindende klub i hver disciplin

Pokaloverrækkelsen afholdes ved Glostrup Rideklubs 1. D-stævne i springning (dato opdateres)

- Udgifter til præmier fordeles ligeligt mellem vestegnsklubberne. Én udpeget person sørger for 

  indkøb af rosetter, plaketter og pokaler til vestegnsmesterskaberne. Det er enstemmigt vedtaget

  på et vestegnsmøde, at hvis man er med i vestegnssamarbejdet, er man også med i Vestegns-

  mesterskabet, championatlisten og udgifterne hertil jf. ovenstående.

- Hvor intet andet er anført, er DRF’s seneste reglement gældende.

 

STARTBERETTIGELSE:

- rytteren skal have været medlem af den klub, som rytteren starter for i VM, de seneste 3 

  måneder op til VM

- kun resultater opnået i udelukkelsesperioden tæller til udelukkelse

- resultater opnået ved D-stævner - eller højere stævner tæller til udelukkelse (altså ikke E-stævner & interne 

  klubklasser).

- udelukkelse sker på grundlag af hestens/ponyens/ekvipagens resultater – se punkt om udelukkelser

- en hest/pony må kun deltage på ét hold.

- en hest/pony må gerne starte i det individuelle mesterskab med 2 forskellige ryttere.

- en rytter må kun deltage på ét hold.

- individuelt må en rytter kun starte med én hest/pony (1 start)

- en rytter må gerne deltage i både den individuelle konkurrence og i holdkonkurrencen

- ponyryttere (max. 16 år) må gerne deltage både i hestemesterskabet og ponymesterskabet, 

  dog stadig under hensyntagen til: ”En rytter må kun deltage på ét hold”.

- i springning fra sværhedsgrad 1 skal rytterkategorisering ALTID overholdes.

 

  

UDELUKKELSER:

Udelukkelser jf. DRF’s OUT-regler samt regler for ekvipager der er udelukket fra start ved D-stævner jf. DRF’s gældende reglement.

 

Dressur: Udelukket er ekvipager/ heste/ponyer, der har startet LA4 (pony)/ MB0 (hest) til mindst 65% ved B-stævner (landsstævner)

En ekvipage må max starte 2 programmer under det højeste program, ekvipagen/hesten/ponyen har gennemført. Fx må en ekvipage, der har gennemført LA4, max gå ned og starte LA2

Springning: Udelukket er ekvipager/ heste/ponyer, der har startet MB* B-stævner (landsstævner)

En ekvipage må max starte 2 klasser under det højeste, ekvipagen/hesten/ponyen har gennemført. Fx må en ekvipage, der har gennemført LB** max gå ned og starte LC.

 

Ved 3 fejlfrie runder i en given klasse, skal ekvipagen som minimum starte denne klasse. Eksempel: 3 fejlfrie runder i LB** à ekvipagen skal ride LB** eller højere.

 

ANMELDELSE TIL VM:

INDEN ekvipagerne tilmelder sig, skal deres klub godkende, at de er startberettigede (dermed ikke udelukket)  til VM, hvorefter klubben sender en samlet liste til den arrangerende klub. 

Ekvipagerne skal herefter selv tilmelde sig stævnet i de godkendte programmer/højder. Ekvipager, der ikke fremgår af klubbens liste over ”godkendte” ekvipager, kan IKKE starte ved VM.

 

AFVIKLING AF STÆVNET:

Stævnearrangøren bestemmer startrækkefølgen som ved alm. klasser. D.v.s. der afholdes ikke lodtrækning.

 

Alle mesterskabsklasser afvikles i fortløbende rækkefølge efter klassernes sværhedsgrad (laveste klasse først).

 

En ekvipage, der ikke kan komme til start på det oplyste starttidspunkt (grundet problemer med læsning af hest, trafik m.m.) kan KUN rykkes længere ned i klassen, såfremt der dels er et ”hul” i klassen, og dels at ekvipagen kan nå at komme til start, INDEN man går over til de ryttere, der rider det næste program/højde i rækken.

 

Når endelige startlister/startrækkefølge er offentliggjort vil det KUN være muligt at udskifte rytter/hest/ekvipage, såfremt den nye ekvipage kan starte på samme startnummer, som den ekvipage, der er udgået. Den nye ekvipage skal således ride samme program/springe samme højde, som den udgåede. Start kan naturligvis kun tillades, såfremt den nye ekvipage/hest/pony ikke er udelukket i det program/den højde, som ekvipagen skal starte. Det vil være muligt at udskifte rytter/hest/ekvipage helt frem til det starttidspunkt, der er for den udgåede.

 

Ved VM skal der være en Teknisk Delegeret i både dressur og spring. Er det ikke muligt at finde en Teknisk Delegeret kan der nedsættes en stævnejury med repræsentanter fra 3 udvalgte klubber.

 

 

VESTEGNSMESTERSKABERNE I DRESSUR

 

VM DRESSUR:

Dressur, hold

Dressur, indiv. hest

Dressur, indiv. pony

 

Kvalifikationskrav:

 

Ingen

 

Max deltagere pr. klub:

2 hold á 3-4 ekvipager

8 ekvipager

8 ekvipager

Udskrives i klasserne:

LB1,LB2, LB3, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, MB0 for heste på Bane A

LC3, LB1, LB2, LB3, LA1, LA2 for ponyer på

Bane B

LB1,LB2, LB3, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, LA6, MB0

Bane A

LC3, LB1, LB2, LB3, LA1, LA2

Bane B

Max startgebyr:

Kr. 500,- pr. hold

(efteranmeldelse 750,-)

Kr. 150,- pr. ekvipage

(efteranmeldelse 225,-)

Kr. 150,- pr. ekvipage

(efteranmeldelse 225,-)

Minimumsdotering:

(som gavekort)

1.   800,- pr. hold

2.   600,- pr. hold

3.   500,- pr. hold

øv. 400,- pr. hold

1.   250,- pr. ekvipage

2.   200,- pr. ekvipage

3.   150,- pr. ekvipage

øv. 100,- pr. ekvipage

1.   250,- pr. ekvipage

2.   200,- pr. ekvipage

3.   150,- pr. ekvipage

øv. 100,- pr. ekvipage

- Der rides på åben bane – dvs. det er ikke påkrævet, at indridningen er lukket

- VM i dressur bedømmes af min. 2 dommere i hver klasse

- Hoveddommer og sidedommer skal være min. C-dommer

- Resultater offentliggøres i procent, der er afgørende for placeringsrækkefølgen

 

Vestegnsmesterskab for hold i dressur:

- Et hold består af 3-4 ekvipager.

- Et hold kan bestå af både heste og ponyer eller være hold udelukkende af ponyer eller heste.

- Det er valgfrit, hvilke programmer rytterne på et hold rider. Alle ryttere kan således sagtens   

  ride det samme program (f.eks. 4 x LA1)

- Holdets tre bedste resultater tæller i holdmesterskabet

Opdeling af klassen:

- Ved overvældende tilmelding i holdmesterskabet, kan klassen deles i 2 afdelinger.

- Alle klubber skal have 2 startende i den første afdeling. Holdets resterende ryttere rider i

  anden afdeling. 

- De 2 afdelinger af holdkonkurrencen SKAL afvikles samme dag - allerhelst samtidigt på to   

  forskellige baner, men ellers umiddelbart efter hinanden

- Afdelingerne bedømmes af forskellige dommere, så én dommer kan kun dømme én afdeling 

- Der uddeles kun et sæt præmier for det sammenlagte resultat af de to afdelinger

- Holdets tre bedste resultater tæller i holdmesterskabet

Placeringsrækkefølge:

- Holdet med den højeste samlede procent (for de 3 bedste ekvipager) vinder

- Såfremt der er ligeplacerede, vinder holdet med den bedst placerede ekvipage i holdklassen

- Er der fortsat ligeplacering sammenlignes holdenes næstbedste ekvipage og så fremdeles.

- Såfremt alle rytterne på holdene har opnået samme placering, vil holdene være ligeplacerede

 

Individuelt vestegnsmesterskab i dressur:

Opdeling af klassen:

- Ved overvældende tilmelding i den individuelle konkurrence, deles klassen i 2 lige store 

  afdelinger, med lige mange starter i de forskellige programmer i hver afdeling

- Den bedste halvdel fra hver afd. går videre til finalen, der afvikles samme eller næste dag.

- Afdelingerne bedømmes af forskellige dommere, så én dommer kan kun dømme én af 

  afdelingerne eller finalen

- Såfremt der er ligeplacerede, er den ekvipage, der rider det højeste program, vinder.

- Er der fortsat flere ekvipager, der er ligeplacerede, er summen af karaktererne for det samlede 

  indtryk (for samtlige af klassens dommere) afgørende.

- Ved fortsat pointlighed er summen af overdommerens bedømmelse af ekvipagen afgørende – 

- Ved fortsat lighed er ekvipagerne ligeplacerede.

 

 

VESTEGNSMESTERSKABERNE I SPRINGNING

VM SPRING:

Spring, hold

Spring, indiv. hest

Spring, indiv. pony

Kvalifikationskrav:

Ingen

Max deltagere pr. klub

5 hold á 3-4 ekvipager

Max 2 ponyekvipager pr. hold

Minimum 1 ekvipage i LC eller derover pr. hold

10 ekvipager

10 ekvipager

Udskrives i klasserne:

LF, LE, LD, LC, LB1*, LB2*, LA1*, LA2*

for hest

LE, LD, LC, LB1*, LB2*, LA1*, LA2*

for pony

Met. B7

LF, LE, LD, LC, LB1*, LB2*, LA1*, LA2*

Met. S3

LE, LD, LC, LB1*, LB2*, LA1*, LA2*

Met. S3

Max startgebyr

500,- pr. hold

(efteranmeldelse 750,-)

150,- pr. ekvipage

(efteranmeldelse 225,-)

150,- pr. ekvipage

(efteranmeldelse 225,-)

Minimumsdotering:

(som gavekort)

1.   800,- pr. hold

2.   600,- pr. hold

3.   500,- pr. hold

øv. 400,- pr. hold

1.   250,- pr. ekvipage

2.   200,- pr. ekvipage

3.   150,- pr. ekvipage

øv. 100,- pr. ekvipage

1.   250,- pr. ekvipage

2.   200,- pr. ekvipage

3.   150,- pr. ekvipage

øv. 100,- pr. ekvipage

 

Vestegnsmesterskab for hold i springning:

- Et hold kan bestå af både heste og ponyer eller være et hold bestående udelukkende af heste. 

  Der må dog max. være 2 ponyekvipager på hvert hold

- Det er valgfrit, hvilke højder rytterne på et hold rider. Alle ryttere kan således f.eks. godt starte 

  samme klasse (f.eks. 4 x LC eller 4 x LB) – dog skal der være minimum 1 ekvipage i LC eller derover pr. hold..

- Der må ikke være kombinationer i holdmesterskabet

- Klassen rides i en metode B7, der indebærer, at alle ekvipager, der gennemfører 

  hovedspringningen (d.v.s. ikke bliver diskvalificeret), skal ride 2. fase (omspringning)

- Holdets samlede tre bedste resultater tæller i holdmesterskabet.

 Placeringsrækkefølge:

- Holdet med det sammenlagt bedste resultat vinder. Det er holdets samlede 3 bedste resultater i hver runde, der tæller i holdmesterskabet (og ikke de respektive ryttere samlede resultat over de 2 runder). Jf. regler om afvikling af holdkonkurrencer.

- Såfremt der er ligeplacerede, er holdet med den bedst placerede ekvipage i holdklassen vinder.

- Er der fortsat ligeplacerede sammenlignes holdenes næstbedste ekvipage og så fremdeles.

- Såfremt alle rytterne på holdene har opnået samme placering, vil holdene være ligeplacerede.

 

Individuelt vestegnsmesterskab i springning:

- Ekvipagen med de færreste fejl og den hurtigste tid vinder individuelt Vestegnsmesterskab

- Ved ligeplacerede er den ekvipage, der rider den højeste klasse, vinder.

  Er der fortsat ligeplacerede, er det ekvipagernes resultat i hovedrunden, der er afgørende.

  Er der fortsat ligeplacerede, er ekvipagerne ligeplacerede.

 

MEST VINDENDE KLUB I VESTEGNSMESTERSKABERNE

- Der uddeles en pokal i hver disciplin (dressur/springning) til klubben med flest points

- Der tildeles én pointsum til hver af de deltagende klubber i hver klasse jf. nedenstående skema.

- Pointsummen gives for klubbens bedste placering i klassen (VM hest, VM pony og VM hold)

- Ved ligeplacerede vil den klub med flest 1. pladser være vinder. Hvis der stadig er lige-

  placering bliver det klubben med flest 2. pladser osv.

 

Placering:

1

2

3

4

5

6

7

8

Øv.

Points

10

8

7

6

5

4

3

2

1

   

 

Eksempel: 

Der er tre forskellige klubber til start.

Klub 1 bliver nr. 1 og 4 => 10 points for sejren

Klub 2 bliver nr. 2 og 3 => 9 points for andenpladsen

Klub 3 bliver nr. 5 => 5 points for 5. pladsen

*************************